วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตำรับรัก

www.hoinapin1.blogspot.com

 บริหารมานานแล้วเห็นสัจจังตั้งค่อยเหงี่ยงเอียงซ้ายขวาบ่เที่ยงแท้แลใกล้ได้

 ส่องเห็นธรรมดาบ่เว้นสอนโลกทุกเวลา สัจธรรมมีจริงส่องดูเห็นแล้วดังฮัก

 แนวชูค้ำคำเป็นจริงสอนโลกอุปโลกน์ไว้แล้วสอนคนกล้าเก่งการ บริหารการ

 กล้าหาทางไปได้ดีกว่าบริหารแบบถ้วนทั่วดีร้ายสม่ำเสมอดูเอาเองอย่าได้เพ้อ

 เมินประมาทการกระทำดูงานเดินคนดีจั่งได้เห็นงานแท้ออกแบบแลดูแล้วสวย

 สมบูรณ์การเกิดบริหารเลิศแล้วตนโตนั่นเบิ่งเป็นบริหารโลดเต้นต๋อต่อยตีตาย

 อารมณ์ใจหุนหันแหล่นตำตอน้อยบ่นานไปหลายเรื่องปัญหาสุมเกินขนาด

 บริหารบ่ได้กลับแก้ฮากเดิมhttps://plus.google.com/u/0/b/108623716917680722325/108623716917680722325/posts  sufficien      http://konnapin.blogspot.com/2009/12/1.html  ตำรับรักนักบริหาร