วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตำรับรัก

www.hoinapin1.blogspot.com
บริหารมานานแล้วเห็นสัจจังตั้งค่อยเหงี่ยงเอียงซ้ายขวาบ่เที่ยงแท้แลใกล้ได้ส่องเห็นธรรมดาบ่เว้นสอนโลกทุกเวลา สัจธรรมมีจริงส่องดูเห็นแล้วดังฮักแนวชูค้ำคำเป็นจริงสอนโลกอุปโลกน์ไว้แล้วสอนคนกล้าเก่งการ บริหารการกล้าหาทางไปได้ดีกว่าบริหารแบบถ้วนทั่วดีร้ายสม่ำเสมอดูเอาเองอย่าได้เพ้อเมินประมาทการกระทำดูงานเดินคนดีจั่งได้เห็นงานแท้ออกแบบแลดูแล้วสวยสมบูรณ์การเกิดบริหารเลิศแล้วตนโตนั่นเบิ่งเป็นบริหารโลดเต้นต๋อต่อยตีตายอารมณ์ใจหุนหันแหล่นตำตอน้อยบ่นานไปหลายเรื่องปัญหาสุมเกินขนาดบริหารบ่ได้กลับแก้ฮากเดิมhttps://plus.google.com/u/0/b/108623716917680722325/108623716917680722325/posts  sufficien      http://konnapin.blogspot.com/2009/12/1.html  ตำรับรักนักบริหาร