วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ตำรับรักฮักผู้ใด?

ฮักอีหยังฟังไว้ฮักในใจพอได้บอกหรือฮักหลอกเกิดได้หายจ้อยเทื่ออยากลืมหรือฮักซึมมาเรื่อยเสมือนเป็นน้ำบ่อรอเวลาผ่านพ้นเลยล้นสู่แผ่นดินหรือหว่าฮักเกือบสิ้นเหมือนดั่งตะวันตกแสงระหกหดหายห่างไกลเวลาเลื่อนหรือดังแสงเดือนจ้าเวลาคืนทำลายมืดหรือฮักจืดบ่เจิดจ้องคือใจน้องเผิ่นผู้ไคหรือคือฮักเกิดได้ย้อนความเกิดแววกำหนัดผลัดเวลาเลยลับห่างหายกลายสิ้นหรือคือดินอมน้ำยามเวลาฟ้าถล่มฝนตกพรมหยาดย้อยหนูน้อยได้หวิ่งเวียนหรือเป็นฮักแบบเพี้ยนบ้าป่วงเลยวันอัศจรรย์ใจจดจอดหายหดเหี้ยนพอหมดเพียรเลยพ้นใจคนเลยเปลี่ยนเลือนลดละเลิกจ้อยเป็นลิงน้อยนุ่งบ่คือฯ

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตำรับรัก

www.hoinapin1.blogspot.com

 บริหารมานานแล้วเห็นสัจจังตั้งค่อยเหงี่ยงเอียงซ้ายขวาบ่เที่ยงแท้แลใกล้ได้

 ส่องเห็นธรรมดาบ่เว้นสอนโลกทุกเวลา สัจธรรมมีจริงส่องดูเห็นแล้วดังฮัก

 แนวชูค้ำคำเป็นจริงสอนโลกอุปโลกน์ไว้แล้วสอนคนกล้าเก่งการ บริหารการ

 กล้าหาทางไปได้ดีกว่าบริหารแบบถ้วนทั่วดีร้ายสม่ำเสมอดูเอาเองอย่าได้เพ้อ

 เมินประมาทการกระทำดูงานเดินคนดีจั่งได้เห็นงานแท้ออกแบบแลดูแล้วสวย

 สมบูรณ์การเกิดบริหารเลิศแล้วตนโตนั่นเบิ่งเป็นบริหารโลดเต้นต๋อต่อยตีตาย

 อารมณ์ใจหุนหันแหล่นตำตอน้อยบ่นานไปหลายเรื่องปัญหาสุมเกินขนาด

 บริหารบ่ได้กลับแก้ฮากเดิมhttps://plus.google.com/u/0/b/108623716917680722325/108623716917680722325/posts  sufficien      http://konnapin.blogspot.com/2009/12/1.html  ตำรับรักนักบริหาร